Do

Do class

Klass som representerar Do-operator (Invoke XObject).

public class Do : Operator

Konstruktörer

namnBeskrivning
Do()Konstruerar en ny Do-operator. Används för att hämta alla Do-operatorer, dvs utan att kontrollera deras argumentnamn.
Do(string)Konstruerar en ny Do-operator.

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; }Namn på XObject-argument för operatorn.

Metoder

namnBeskrivning
override Accept(IOperatorSelector)Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString()Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även