Do

Do class

Klass som representerar Do-operator (Invoke XObject).

public class Do : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
Do() Konstruerar en ny Do-operator. Används för att hämta alla Do-operatorer, dvs utan att kontrollera deras argumentnamn.
Do(string) Konstruerar en ny Do-operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; } Namn på XObject-argument för operatorn.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även