DP

DP class

Klass återställande DP-operatör (designamte markerad innehållspunkt).

public class DP : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
DP(string) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Tag { get; set; } Får eller sätter märkt innehållstagg

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även