EMC

EMC class

Clsss representerar EMC-operator (slutet på sekvensen med markerat innehåll).

public class EMC : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
EMC() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även