EOClip

EOClip class

Klass som representerar W*-operatorn (ställ in urklippsbana med jämna-udda regel).

public class EOClip : Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även