EOFillStroke

EOFillStroke class

Klass som representerar B*-operatör (fyll- och streckväg usign jämn-udda regel).

public class EOFillStroke : Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även