EX

EX class

Klass som representerar EX-operatör (slutet på kompatibilitetsavsnittet).

public class EX : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
EX() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även