Fill

Fill class

Klass som representerar f-operator (fyll sökväg med en regel som inte är noll).

public class Fill : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
Fill() Initierar ny f-operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även