FillStroke

FillStroke class

Klass som representerar B-operatör (fyllnings- och slagbana med lindningsregel som inte är noll)

public class FillStroke : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
FillStroke() Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även