FillStroke

FillStroke class

Klass som representerar B-operatör (fyllnings- och slagbana med lindningsregel som inte är noll)

public class FillStroke : Operator

Konstruktörer

namnBeskrivning
FillStroke()Initierar operator.

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namnBeskrivning
override Accept(IOperatorSelector)Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString()Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även