GlyphPosition

GlyphPosition class

Klass beskriver text och position som ska användas med operatören TJ (ställ in glyph med position)

public class GlyphPosition

Konstruktörer

namn Beskrivning
GlyphPosition(string) Konstruktör för Glyph Position.
GlyphPosition(string, double) Konstruerar glyfposition.

Egenskaper

namn Beskrivning
Position { get; } Placera bort texten i operatorn.
Text { get; } Operatörens text.

Se även