GRestore

GRestore class

Klass som representerar Q-operatör (återställ grafiktillstånd).

public class GRestore : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
GRestore() Initierar Q-operatorn.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn.

Se även