GS

GS class

Klass som representerar gs-operator (ställ in parametrar från grafisk tillståndsparameterordbok).

public class GS : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
GS(string) Initierar gs-operatorn.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på grafisk tillståndsresurs.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar strängrepresentation av operatorn.

Se även