GSave

GSave class

Klass som representerar q operator (spara grafiktillstånd).

public class GSave : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
GSave() Initierar q-operatorn.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn.

Se även