LineTo

LineTo class

Klass som representerar l-operator (lägg till linje till sökvägen).

public class LineTo : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
LineTo(double, double) Initierar linjeoperatör.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
X { get; set; } X-koordinat för linjepunkt.
Y { get; set; } Y-koordinat för linjepunkt.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även