MoveTextPositionSetLeading

MoveTextPositionSetLeading class

Klass som representerar TD-operatör (flytta position och ställ in ledande).

public class MoveTextPositionSetLeading : TextPlaceOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
MoveTextPositionSetLeading(double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
X { get; set; } X-koordinat för textposition.
Y { get; set; } Y-koordinat för textposition.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även