MoveTo

MoveTo class

Klass som representerar m operator (flytta till och börja ny undersökväg).

public class MoveTo : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
MoveTo(double, double) Inintaliserar ny!:Operators.m (flytta till) operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
X { get; set; } X-koordinat
Y { get; set; } Y-koordinat

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även