MoveToNextLine

MoveToNextLine class

Klass som representerar T*-operatör (Flytta till början av nästa rad).

public class MoveToNextLine : TextPlaceOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
MoveToNextLine() Initierar operatören.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn.

Se även