MP

MP class

Klass som representerar MP-operatör (definiera markerad innehållspunkt).

public class MP : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
MP(string) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Tag { get; set; } Får eller sätter märkt innehållstagg

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även