Re

Re class

Klass som representerar re operator (lägg till rektangel till sökvägen).

public class Re : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
Re() Initierar operator.
Re(double, double, double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Rektangelns höjd.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Width { get; set; } Bredd på rektangeln.
X { get; set; } X-koordinaten för den mest vänstra sidan av rektangeln.
Y { get; set; } Y-korridinat av rektangelns undersida.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även