SelectFont

SelectFont class

Klass som representerar Tf-operator (ställ in texttypsnitt och storlek).

public class SelectFont : TextStateOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SelectFont(string, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; } Namn på teckensnitt.
Size { get; } Textstorlek.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även