SetAdvancedColor

SetAdvancedColor class

Klass som representerar scn-operator (ställ in färg för icke-strålande operationer).

public class SetAdvancedColor : BasicSetColorAndPatternOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetAdvancedColor() Initierar operator.
SetAdvancedColor(double) Konstruktör för scn-operatör.
SetAdvancedColor(double, string) Konstruktör för scn-operatör.
SetAdvancedColor(double, double, double, string) Konstruktör för scn-operatör.
SetAdvancedColor(double, double, double, double, string) Konstruktör för scn-operatör.

Egenskaper

namn Beskrivning
B { get; } Får röd komponent av color
C { get; } Får cyankomponent av CMYK-färg.
virtual Color { get; } Får en rad färgkomponenter.
G { get; } Får grön komponent av color
Grey { get; } Får svart komponent av grå färg.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
K { get; } Får svart komponent av CMYK-färg.
M { get; } Får magenta komponent av CMYK-färg.
PatternName { get; } Får mönsternamn.
R { get; } Får röd komponent av color
Y { get; } Får gul komponent av CMYK-färg.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även