SetCharWidth

SetCharWidth class

Klass som representerar d0-operator (ställ in glyph width).

public class SetCharWidth : Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Wx { get; } Horisontell förskjutning av glyfkoordinaten.
Wy { get; } Vertikal förskjutning av glyfkoordinaten.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även