SetCMYKColor

SetCMYKColor class

Klass som representerar k-operatorn (ställ in CMYK-färg för icke-strökande operationer).

public class SetCMYKColor : SetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetCMYKColor(double, double, double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även