SetColor

SetColor class

Representerar klass för sc-operator (ställ in färg för icke-strökande operationer).

public class SetColor : BasicSetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetColor() Initierar operator.
SetColor(double) Ställ in färg för strökoperatorer för DeviceGrey, CalGrey och Indexed färgrymder.
SetColor(double[]) Konstruktör som gör det möjligt att specificera färgkomponenter.
SetColor(double, double, double) Ställ in färg för sträckoperator för DeviceRGB, CalRGB och Lab färgrymder
SetColor(double, double, double, double) Ställ in färg för icke-strålande operatör för CMYK-färgrymd

Egenskaper

namn Beskrivning
B { get; } Får röd komponent av color
C { get; } Får cyankomponent av CMYK-färg.
virtual Color { get; } Får en rad färgkomponenter.
G { get; } Får grön komponent av color
Grey { get; } Får svart komponent av grå färg.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
K { get; } Får svart komponent av CMYK-färg.
M { get; } Får magenta komponent av CMYK-färg.
R { get; } Får röd komponent av color
Y { get; } Får gul komponent av CMYK-färg.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar strängrepresentation av färg.

Se även