SetColorOperator

SetColorOperator class

Klass som representerar inställd färgoperation.

public abstract class SetColorOperator : Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Accept(IOperatorSelector) Accepterar besökare IOperatorSelector som ger operatörer bearbetning.
abstract getColor() Återställer färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även