SetColorSpace

SetColorSpace class

Klass som representerar cs-operator (ställ in färgrymd för icke-ströksoperationer)

public class SetColorSpace : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetColorSpace(string) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in färgrymdsnamn.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även