SetColorSpaceStroke

SetColorSpaceStroke class

Klass som representerar CS-operatör (ställ in färg för strykningsoperationer).

public class SetColorSpaceStroke : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetColorSpaceStroke(string) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in färgrymdsnamn.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även