SetColorStroke

SetColorStroke class

Klass som representerar SC-operatoruppsättningsfärg för strejkfärgsoperatorer.

public class SetColorStroke : BasicSetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetColorStroke() Initierar operator.
SetColorStroke(double) Ställ in färg för strökoperatorer för DeviceGrey, CalGrey och Indexed färgrymder.
SetColorStroke(double[]) Konstruktör som gör det möjligt att ställa in färgkomponenter.
SetColorStroke(double, double, double) Ställ in färg för sträckoperator för DeviceRGB, CalRGB och Lab färgrymder
SetColorStroke(double, double, double, double) Ställ in färg för strökoperator för CMYK-färgrymd

Egenskaper

namn Beskrivning
B { get; } Får röd komponent av color
C { get; } Får cyankomponent av CMYK-färg.
virtual Color { get; } Får en rad färgkomponenter.
G { get; } Får grön komponent av color
Grey { get; } Får svart komponent av grå färg.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
K { get; } Får svart komponent av CMYK-färg.
M { get; } Får magenta komponent av CMYK-färg.
R { get; } Får röd komponent av color
Y { get; } Får gul komponent av CMYK-färg.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även