SetDash

SetDash class

Klass som representerar d-operator (inställt streckmönster).

public class SetDash : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetDash(int[], int) Skapar en operatör för ett streckmönster.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Pattern { get; set; } Streckmönster. Arrayens element ska vara siffror som anger längden på alternerande streck och luckor. I fallet med ett element är matrisens streck och gaplängder lika.
Phase { get; set; } Dash-fas. Innan man börjar sträcka en bana, ska instrumentpanelen cyklas igenom och lägga ihop längderna på streck och luckor. När den ackumulerade längden är lika med värdet som specificerats av streckfasen, ska sträckning av banan börja, och streckfältet ska användas cykliskt från den punkten och framåt.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Hämtar operatorsträngrepresentation.

Se även