SetFlat

SetFlat class

Klass som representerar i-operatör (ställ in planhetstolerans).

public class SetFlat : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetFlat(double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Flatness { get; set; } Får eller ställer in planheten.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även