SetGlyphsPositionShowText

SetGlyphsPositionShowText class

Klass som representerar TJ-operatör (visa text med glyphpositionering).

public class SetGlyphsPositionShowText : TextShowOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetGlyphsPositionShowText(IEnumerable<GlyphPosition>) Konstruktör för TJ-operatör.

Egenskaper

namn Beskrivning
GlyphPositions { get; } Returnerar positioner för glyfer.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
override Text { get; } Hämtar text från operatorargument (glyphpositionering ignoreras).

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även