SetGrayStroke

SetGrayStroke class

Klass som representerar grånivån för strökoperationer.

public class SetGrayStroke : SetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetGrayStroke(double) Initierar operatorn med den angivna färgen.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även