SetHorizontalTextScaling

SetHorizontalTextScaling class

Klass som representerar Tz-operator (ställ in horisontell textskalning).

public class SetHorizontalTextScaling : TextStateOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetHorizontalTextScaling(double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
HorizontalScaling { get; set; } Hämtar eller ställer in den horisontella skalningen.
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även