SetLineJoin

SetLineJoin class

Klass som representerar j-operatorn (set linjekopplingsstil).

public class SetLineJoin : Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även