SetLineWidth

SetLineWidth class

Klass som representerar w-operator (inställd linjebredd).

public class SetLineWidth : Operator

Konstruktörer

namnBeskrivning
SetLineWidth(double)Initierar operator med breddvärde.

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Width { get; set; }Hämtar eller ställer in bredden på linjen.

Metoder

namnBeskrivning
override Accept(IOperatorSelector)Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString()Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även