SetLineWidth

SetLineWidth class

Klass som representerar w-operator (inställd linjebredd).

public class SetLineWidth : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetLineWidth(double) Initierar operator med breddvärde.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Width { get; set; } Hämtar eller ställer in bredden på linjen.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även