SetMiterLimit

SetMiterLimit class

Klass som representerar M-operatör (ställ in geringsgräns).

public class SetMiterLimit : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetMiterLimit(double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
MiterLimit { get; set; } Hämtar eller ställer in geringsgränsen.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även