SetRGBColor

SetRGBColor class

Klass som representerar rg-operator (ställ in RGB-färg för icke-strökande operatorer).

public class SetRGBColor : SetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetRGBColor(Color) Initierar operator med färg.
SetRGBColor(double, double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även