SetRGBColorStroke

SetRGBColorStroke class

Klass som representerar RG-operator (ställ in RGB-färg för strejkande operatorer).

public class SetRGBColorStroke : SetColorOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetRGBColorStroke(Color) Initierar operator med färg.
SetRGBColorStroke(double, double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override getColor() Returnerar färg specificerad av operatören.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även