SetTextMatrix

SetTextMatrix class

Klass som representerar Tm-operator (set textmatris).

public class SetTextMatrix : TextPlaceOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
SetTextMatrix(Matrix) Initierar operator efter matris.
SetTextMatrix(double, double, double, double, double, double) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Matrix { get; set; } Operatörens matrisargument.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar textrepresentation av operatorn.

Se även