SetTextRenderingMode

SetTextRenderingMode class

Klass som representerar Tr-operator (ställ in textåtergivningsläge).

public class SetTextRenderingMode : TextStateOperator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även