ShFill

ShFill class

Klass som representerar sh operator (färgområde med skuggmönster).

public class ShFill : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ShFill(string) Initierar operator.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in skuggningsnamnet.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även