ShowText

ShowText class

Klass som representerar Tj-operator (visa text).

public class ShowText : TextShowOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
ShowText() Initierar Tj-operatorn.
ShowText(string) Initierar Tj-operatorn.
ShowText(int, string) Initierar Tj opearor.
ShowText(string, Font) Initierar Tj opearor.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
override Text { get; set; } Operatörens text.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Producerar operatörens textkod.

Se även