TextOperator

TextOperator class

Abstrakt basklass för textrelaterade operatorer (TJ, Tj, Tm, BT, ET, etc).

public abstract class TextOperator : Operator

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextOperator() Initierar operator.
TextOperator(TextProperties) Textoperator som accepterar textegenskaper.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även