TextOperator

TextOperator class

Abstrakt basklass för textrelaterade operatorer (TJ, Tj, Tm, BT, ET, etc).

public abstract class TextOperator : Operator

Konstruktörer

namnBeskrivning
TextOperator()Initierar operator.
TextOperator(TextProperties)Textoperator som accepterar textegenskaper.

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; set; }Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namnBeskrivning
override Accept(IOperatorSelector)Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString()Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även