TextPlaceOperator

TextPlaceOperator class

Abstrakt basklass för operatorer som ändrar textposition (Tm, Td, etc).

public class TextPlaceOperator : TextOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextPlaceOperator() Initierar TextPlaceOperator.
TextPlaceOperator(TextProperties) Initierar TextPlaceOperator som accepterar TextProperties.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även