TextShowOperator

TextShowOperator class

Abstrakt basklass för alla operatorer som brukade skriva ut text (Tj, TJ, etc).

public class TextShowOperator : TextOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextShowOperator() Initierar TextShowOperator.
TextShowOperator(TextProperties) Initierar TextShowOperator som tillåter att skicka TextProperties.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.
virtual Text { get; set; } Får text vilken operator ut på sidan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även