TextShowOperator

TextShowOperator()

Initierar TextShowOperator.

public TextShowOperator()

Se även


TextShowOperator(TextProperties)

Initierar TextShowOperator som tillåter att skicka TextProperties.

public TextShowOperator(TextProperties textProperties)
Parameter Typ Beskrivning
textProperties TextProperties Textegenskaper.

Se även