TextStateOperator

TextStateOperator class

Abstrakt basklass för operatorer som ändrar aktuellt texttillstånd (Tc, Tf, TL, etc).

public class TextStateOperator : TextOperator

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextStateOperator() Initierar TextStateOperator.
TextStateOperator(TextProperties) Initierar TextStateoperator som tillåter att skicka TextProperties.

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
override Accept(IOperatorSelector) Accepterar besöksobjekt till processoperatör.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

Se även