Aspose.Pdf.Optimization

Den Aspose.Pdf.Optimering är ett namnområde för klasser för hantering av dokumentoptimeringsprocessen.

Klasser

Klass Beskrivning
ImageCompressionOptions Klassen innehåller uppsättningsalternativ för bildkomprimering.
OptimizationOptions Klass som beskriver dokumentoptimeringsalgoritm. Förekomst av denna klass kan användas som parameter för OptimizeResources()-metoden.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ImageCompressionVersion Beskriver versioner av bildkomprimeringsalgoritm.
ImageEncoding Bildkodningstyper.