ImageCompressionOptions

ImageCompressionOptions class

Klassen innehåller uppsättningsalternativ för bildkomprimering.

public class ImageCompressionOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageCompressionOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
CompressImages { get; set; } Om denna flagga är inställd på sant kommer bilder att komprimeras i dokumentet. komprimeringsnivån anges med egenskapen ImageQuality.
Encoding { get; set; } Får eller ställer in kodning som används för att lagra bilder.
ImageQuality { get; set; } Anger nivå av bildkomprimering när CompressIamges-flaggan används.
MaxResolution { get; set; } Anger maximal upplösning för bilder. Om bilden har högre upplösning kommer den att skalas
ResizeImages { get; set; } Om denna flagga är inställd på true och CompressImages är sant kommer bilderna att ändras om bildupplösningen är större än den angivna parametern MaxResolution.
Version { get; set; } Version av komprimeringsalgoritm. Möjliga värden är: 1. standardkomprimering, 2. snabb (förbättrad komprimering som är snabbare än standard men kanske inte är tillämplig för alla bilder), 3. blandad (standardkomprimering tillämpas på bilder som inte kan komprimeras med snabbare algoritm, detta kan ge bästa komprimering men långsammare än “snabb” algoritm. Version “Snabb” är inte tillämplig för storleksändring av bilder (standardmetod kommer att användas). Standard är “Standard”.

Se även