CompressImages

ImageCompressionOptions.CompressImages property

Om denna flagga är inställd på sant kommer bilder att komprimeras i dokumentet. komprimeringsnivån anges med egenskapen ImageQuality.

public bool CompressImages { get; set; }

Se även