ImageCompressionVersion

ImageCompressionVersion enumeration

Beskriver versioner av bildkomprimeringsalgoritm.

public enum ImageCompressionVersion

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Standard 0 Standardalgoritm. Standardvärde.
Fast 2 Förbättrad algoritm snabbare än standard men tillämplig inte i alla fall.
Mixed 3 Använd snabb algoritm när det är möjligt och standard för andra fall. Kan vara långsammare än “Snabb” men kan ge bättre komprimering.

Se även